PROGRAM CZ 06 „KULTURNÍ DĚDICTVÍ A SOUČASNÉ UMĚNÍ“

POZVÁNKA

na semináře pro budoucí žadatele

Ministerstvo kultury 22. a 24. 4. 2014

Připomínáme, že v rámci fondů EHP (tzv. Norských fondů) a Programu CZ 06 „Kulturní dědictví a současné umění“ byly vyhlášeny Výzvy k podání žádostí o grant. Ministerstvo kultury, jako Partner programu, v této souvislosti pořádá Semináře, na kterých se zájemci o grant (budoucí žadatelé) mohou blíže seznámit s cíli Programu, způsobem vyplnění a předkládání žádostí o grant. Při diskusi mohou být projednány otázky, týkající se specifik konkrétních záměrů. Mimo pracovníků MK na semináři vystoupí zástupci Zprostředkovatele Programu (MF) a ASD Software s.r.o. (IS CEDR).

V rámci žádostí o grant, týkajících se Programové oblasti 16 se seminář uskuteční dne 22. 4. 2014 v 9,00 hodin (max. do 12,30 hod.) na  Ministerstvu kultury (Konírna Nostického paláce, Maltézské nám. 1, Praha 1 ).

V rámci žádostí o grant, týkajících se Programové oblasti 17 se seminář uskuteční dne 24. 4. 2014 v 9,30 hodin (max. do 12,30 hod.) na  Ministerstvu kultury (Konírna Nostického paláce, Maltézské nám. 1, Praha 1 ).

Kapacita semináře je omezena na 140 účastníků, tzn. účast na semináři je třeba co nejdříve potvrdit (v rámci jednoho projektu/žádosti se může přihlásit pouze 1 zájemce) na adrese alena.kubistova@mkcr.cz. V případě mimořádného zájmu bude možnost se účastnit semináře se stejným obsahem, ale v odpoledních hodinách, tzn. od 13,30 hod. (max. do 17,00 hod.).

O účasti na odpoledním  nebo dopoledním běhu seminářů bude rozhodnuto na základě termínu potvrzení účasti.

Termín ukončení podávání přihlášek je 15. 4. 2014. Po tomto termínu nebude zájem o účast akceptován.