Na pravidelném výboru pro spolupráci (CoC) jsme prezentovali dosavadní výsledky bilaterální zahraniční spolupráce a naše připomínky k podmínkám budoucí grantové podpory.

Prezentace Oslo 8.6.2016 (*.ppt)

Prezentace Oslo – text (*.docx)

Komentáře oddělení fondů EHP/Norska (MK) k zveřejněnému návrhu podmínek budoucí grantové podpory (*.docx)

 

Programová oblast č.16 – Technické památky v Norsku a České republice – prezentace odd. fondů EHP/Norska v Ostravě.

Program konference – Ostrava (*.pdf)

Prezentace Ostrava (*.ppt)

Prezentace Ostrava – text (*.docx)

Prezenční listina – Ostrava (*.pdf)