Zprostředkovatel Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – Ministerstvo financí ČR uveřejňuje 3. aktualizaci výzvy k předkládání žádostí o grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – opatření „B“ v programu CZ06 v rámci EHP fondů 2009 – 2014.

CZ06 – 3. aktualizace výzvy BFB – zvýrazněné změny (*.pdf)