Tématickou evaluaci Programu CZ06 – „Kulturní dědictví a současné umění“ realizovala v době od 21.4.2017 – 24.5.2017 společnost HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. Předmětem hodnocení bylo celkem pět stanovených evaluačních kritérií: relevance, účelnost, účinnost, dopady a udržitelnost.

Posouzení relevance, účelnosti, účinnosti a udržitelnosti bylo založeno převážně na desk research, polostrukturovaných rozhovorech, srovnávací analýze a dotazníkovém šetření mezi příjemci grantů, vyhodnocování účinnosti a dopadů bylo založeno na terénním výzkumu u vzorku projektů použitím přístupu Outcome Harvesting.

Souhrnné hodnocení kritérií na úrovni klastrů:

Relevance Programu CZ06 – velmi dobrá

Účelnost Programu CZ06 – vynikající

Udržitelnost Programu CZ06 – vynikající

Kompletní evaluační zpráva Programu CZ06 – „Kulturní dědictví a současné umění“ (*.pdf)