Kancelář finančních mechanismů informovala o oficiálním spuštění nových log, které proběhlo dne 15. června 2017. Pro EHP a Norské fondy bude jedno obecné logo a také byla vytvořena oddělená loga pro EHP fondy a Norské fondy.

Důležitou informací je, že stará loga mohou být využívána nejpozději do 31. října 2017. Propagační a jiné materiály vytvořené po 15. červnu 2017 by již měly mít loga nová, je ale stále možné používat propagační materiály se starými logy až do konce přechodného období, tedy do již uvedeného konce října. Ke změně log má v tuto chvíli prioritně dojít na webových stránkách a sociálních sítích.

Pod odkazem níže získáte všechny relevantní informace k novým logům – prezentaci k představení nových log, jejich náčrty, nová loga v různých formátech, barevné kódy nebo pokyny a doporučení k jejich umístění. Dle informace z KFM budou další informační balíčky k logům následovat v příštích týdnech.

Nová loga EHP a Norských fondů (*.zip)