Dne 4. září 2017 byla v Anežském klášteře v Praze slavnostně podepsána Memoranda o porozumění pro nové období Fondů Evropského hospodářského prostoru (EHP) a Norských fondů mezi Českou republikou a donorskými státy Norskem, Lichtenštejnskem a Islandem.

V novém programovém období obdrží Česká republika celkem 184,5 milionů EUR (cca 5 miliard Kč). Podporu získají projekty zaměřené především na výzkum a inovace, ochranu životního prostředí, kulturní dědictví a spolupráci v kultuře, veřejné zdraví, vzdělávání a spolupráci v justici. Oproti předchozímu období bude kladen ještě větší důraz na lidská práva, inkluzi Romů a rozvoj občanské společnosti. Nové období též přináší velké možnosti pro bilaterální projekty.
Konkrétní zaměření programů a nastavení výzev bude předmětem vyjednávání v příštích měsících. S ohledem na přípravný a schvalovací proces ze strany donorů je vyhlášení prvních výzev předpokládáno nejdříve ve druhé polovině roku 2018.

Základní informace o podporovaných oblastech jsou uvedeny na stránkách Ministerstva financí zde.

Memorandum o porozumění pro implementaci FM EHP na období 2014 – 2021 (*.pdf)

Memorandum o porozumění pro implementaci FM EHP na období 2014 – 2021 / pracovní překlad (*.pdf)

Memorandum o porozumění pro implementaci FM Norska na období 2014 – 2021 (*.pdf)

Memorandum o porozumění pro implementaci FM Norska na období 2014 – 2021 / pracovní překlad (*.pdf)

Záznam z tiskové konference k podpisu Memoranda o porozumění pro nové programové období EHP & Norských fondů 2014 – 2021 (YouTube)