V renesančním zámku v Bučovicích byly dne 3.10.2017 vyhlášeny výsledky čtvrtého ročníku Ceny Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro za pozitivní příklady dobré péče o památky v rukou soukromníků za rok 2016. Porota vybírala z celkem dvaceti čtyř projektů ve čtyřech kategoriích. Mezi nominovanými projekty bylo šest projektů, které byly podpořeny grantem z fondů EHP/Norska („Norské fondy“) v rámci programového období FM EHP/Norska 2009 – 2016 (2017).

Ocenění symbolizované stříbrnou plaketou získaly následující projekty:

  • Revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie v Konojedech u Úštěku – projekt podpořen grantem z fondů EHP/Norska
  • Objev dřevěné roubené konstrukce a malovaného deskového stropu z období raného baroka v hřbitovní kapli sv. Rodiny v Odrách
  • Záchrana a zpřístupnění Rotundy Sv. Václava na Malostranském náměstí v Praze projekt podpořen grantem z fondů EHP/Norska
  • Záchrana a obnova hřbitovního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Horním Maršově projekt podpořen grantem z fondů EHP/Norska

Kromě toho byla též udělena tři zvláštní ocenění generální ředitelky NPÚ:

  • Za obnovu domu čp. 29 v Palackého ulici v Telči
  • Za záchranu a obnovu usedlosti čp. 12 v Kučerově
  • Za celkovou obnovu výtopny v železniční stanici Kořenov – projekt podpořen grantem z fondů EHP/Norska

Plaketou pro osobnost památkové péče byl za dlouhodobé aktivity ve prospěch kulturního dědictví v českých zemích, jeho úspěšnou propagaci a výraznou podporu oceněn Ian Kennaway.

Mezi dvaceti čtyřmi nominovanými projekty byly dále další dva projekty podpořené v rámci fondů EHP/Norska:

  • Obnova interiéru poutního chrámu Nanebevzetí Panny Marie na Chlumku v Lužiprojekt podpořen grantem z fondů EHP/Norska
  • Generální restaurování třebechovického betlémuprojekt podpořen grantem z fondů EHP/Norska

 

Z celkem dvaceti čtyř nominovaných projektů jich tedy byla celá čtvrtina podpořena grantem z fondů EHP/Norska s tím, že čtyři z těchto šesti projektů získali prestižní ocenění.

 

Co je Patrimonium pro futuro ?

Cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro s podtitulem Společenské ocenění příkladů dobré praxe vyhlašuje a uděluje NPÚ od roku 2014 ve snaze zhodnotit a vyzdvihnout, co se v oblasti památkové péče podařilo, a ocenit ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.

Na Cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro jsou odborníky z regionálních pracovišť NPÚ nominovány maximálně dva pozitivní příklady z každého kraje, jež potom soupeří o ocenění v kategoriích: obnova památky, restaurování, objev, nález roku, prezentace hodnot, záchrana památky.

Nominace za rok 2016 uzavřela pracoviště NPÚ počátkem května 2017 a do celostátního kola vyslala 24 uchazečů o cenu, z toho 9 památkových obnov, 6 zachráněných památek, 5 archeologických objevů či nálezů a 4 prezentační počiny.

Další odkazy: