Formulář pro spolupráci

Po vyplnění níže uvedeného „Formuláře pro spolupráci“ bude tento formulář (po odsouhlasení) překlopen do Nabídek ke spolupráci.

Základní údaje / Basic information
Typ subjektu / Type of entity
Programová oblast / Programme area
Název subjektu / Name of entity
Právní subjektivita / Legal form
Jméno / Name
Kontaktní údaje / Contact details
Adresa / Address
Telefon / Phone
E-mail
Web / Web URL
Oblast zájmu v rámci partnerství / Area of interest within the partnership
Programová oblast 16 / Programme area 16
Programová oblast 17 / Programme area 17
Profesionální divadlo / Professional theatre
Profesionální výtvarné umění / Professional visual arts
Profesionální hudební umění / Professional music
Profesionální filmové umění / Professional film art
Popis spolupráce / Description of cooperation
Opište text z obrázku / Copy the text from the picture
Opište text z obrázku / Copy the text from the picture