Rámcové dokumenty

Nová loga EHP a Norských fondů

Kancelář finančních mechanismů informovala o oficiálním spuštění nových log, které proběhlo dne 15. června 2017. Pro EHP a Norské fondy bude jedno obecné logo a také byla vytvořena oddělená loga pro EHP fondy a Norské fondy.

Důležitou informací je, že stará loga mohou být využívána nejpozději do 31. října 2017. Propagační a jiné materiály vytvořené po 15. červnu 2017 by již měly mít loga nová, je ale stále možné používat propagační materiály se starými logy až do konce přechodného období, tedy do již uvedeného konce října. Ke změně log má v tuto chvíli prioritně dojít na webových stránkách a sociálních sítích.

Pod odkazem níže získáte všechny relevantní informace k novým logům – prezentaci k představení nových log, jejich náčrty, nová loga v různých formátech, barevné kódy nebo pokyny a doporučení k jejich umístění. Dle informace z KFM budou další informační balíčky k logům následovat v příštích týdnech.

Nová loga EHP a Norských fondů (*.zip)

Dohoda o Programu (Programme Agreement)

Dohoda o Programu (pouze v AJ)

Pokyn Národního kontaktního místa pro Zprostředkovatele programů 2009-2014

Pokyn NKM pro Zprostředkovatele programů 2009-2014
Příloha č.1 – Souhrnná žádost
Příloha č.2 – Přehledy čerpání rozpočtu programu
Příloha č.3 – Přehledy předpokládaných výdajů programu
Příloha č.4 – Formulář hlášení nesrovnalostí
Příloha č.5 – Způsob ověřování realizace projektu

Fond pro bilarerální spolupráci na národní úrovni – dokumenty k 1. výzvě (otevřena do 31.12.2014)

Text výzvy (Bilaterální fond na národní úrovni – Program CZ01)
Příloha č.1 – Programové oblasti
Příloha č.2 – Pokyn pro žadatele a příjemce grantu z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni
Příloha č.3 – Formální náležitosti žádosti

Pokyn pro Zprostředkovatele Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni-opatření „A“

Pokyn BFA_PRG_opatření „A“

Memoranda o porozumění

MoU EHP

Metodika finančních toků

Metodika finančních toků, kontroly a certifikace 2009 – 2014

Metodika finančních toků, kontroly a certifikace 2009 – 2014 (s platností od 21/2/2014)

Metodika finančních toků, kontroly a certifikace 2009 – 2014 (s platností od 1/7/2016)

Postupy pro implementaci – „Nařízení“ (pouze v angličtině)

Postupy pro implementaci Finančního mechanismu EHP 2009-2014

Přílohy k Postupům pro implementaci

Annex 1
Annex 2
Annex 3
Annex 4
Annex 5
Annex 6
Annex 7
Annex 8
Annex 9 1
Annex 9 2
Annex 9
Annex 10
Annex 11
Annex 12
Annex 12 1
Annex 12 2
Annex 13

Komplet – Postupy + přílohy (*.zip)

Loga fondů EHP 2009-2014

Logo EEA Grants FM2 (*.gif)

Logo EEA Grants FM2 (*.jpg)

Komunikační strategie (pouze v angličtině)

Communication Strategy for the Czech Republic

Informační leták

Informační leták s Programy pro Českou Republiku

Grafický manuál pro publicitu (pouze v angličtině)

Communication and Design Manual