Rámcové dokumenty

Dohoda o Programu (Programme Agreement)

Dohoda o Programu (pouze v AJ)

Pokyn Národního kontaktního místa pro Zprostředkovatele programů 2009-2014

Pokyn NKM pro Zprostředkovatele programů 2009-2014
Příloha č.1 – Souhrnná žádost
Příloha č.2 – Přehledy čerpání rozpočtu programu
Příloha č.3 – Přehledy předpokládaných výdajů programu
Příloha č.4 – Formulář hlášení nesrovnalostí
Příloha č.5 – Způsob ověřování realizace projektu

Fond pro bilarerální spolupráci na národní úrovni – dokumenty k 1. výzvě (otevřena do 31.12.2014)

Text výzvy (Bilaterální fond na národní úrovni – Program CZ01)
Příloha č.1 – Programové oblasti
Příloha č.2 – Pokyn pro žadatele a příjemce grantu z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni
Příloha č.3 – Formální náležitosti žádosti

Pokyn pro Zprostředkovatele Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni-opatření „A“

Pokyn BFA_PRG_opatření „A“

Memoranda o porozumění

MoU EHP

Metodika finančních toků

Metodika finančních toků, kontroly a certifikace 2009 – 2014

Metodika finančních toků, kontroly a certifikace 2009 – 2014 (s platností od 21/2/2014)

Metodika finančních toků, kontroly a certifikace 2009 – 2014 (s platností od 1/7/2016)

Postupy pro implementaci – „Nařízení“ (pouze v angličtině)

Postupy pro implementaci Finančního mechanismu EHP 2009-2014

Přílohy k Postupům pro implementaci

Annex 1
Annex 2
Annex 3
Annex 4
Annex 5
Annex 6
Annex 7
Annex 8
Annex 9 1
Annex 9 2
Annex 9
Annex 10
Annex 11
Annex 12
Annex 12 1
Annex 12 2
Annex 13

Komplet – Postupy + přílohy (*.zip)

Loga fondů EHP 2009-2014

Logo EEA Grants FM2 (*.gif)

Logo EEA Grants FM2 (*.jpg)

Komunikační strategie (pouze v angličtině)

Communication Strategy for the Czech Republic

Informační leták

Informační leták s Programy pro Českou Republiku

Grafický manuál pro publicitu (pouze v angličtině)

Communication and Design Manual