Dokumenty grantové podpory

Prezentace a videozáznam ze seminářů pro příjemce grantů

V průběhu měsíce února pořádalo Ministerstvo financí jako Zprostředkovatel programů tři semináře určené pro příjemce grantů.

Všechny semináře proběhly v prostorech Novotného lávky s výhledem na řeku Vltavu a Pražský Hrad. Jako první se konal dne 5.2. seminář pro příjemce grantů v rámci Programu CZ06, o týden později si mohli informace poslechnout příjemci z Programů CZ 02, CZ08 a CZ14. Ve čtvrtek 19.2. proběhl poslední seminář určený pro příjemce z Programů CZ04, CZ05, CZ10, CZ11, CZ13 a CZ15.

Veškeré prezentace, které byly na seminářích předneseny (včetně videozáznamu), jsou ke stažení zde.

Vyhlášení 1. výzvy pro předkládání žádostí o grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – opatření „B“ v Programu CZ06

Výzva pro Fond pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – opatření „B“ (*.pdf)

Aktualizace Výzvy pro předkládání žádostí o grant – Bi_fond na programové úrovni – opatření „B“ (*.zip)

Pokyn pro žadatele a příjemce a standardizované přílohy žádosti jsou ke stažení na stránkách Zprostředkovatele programu – Bilaterální fond na programové úrovni.

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O GRANT NA studijní a pracovní cesty do donorských států financované z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – opatření „A“ (Fond) v rámci Programové oblasti 17 „Současné umění“ Programu CZ06

2014_11_17_Výzva_ BF_A_cz_čistopis (*.docx)

2014_11_17_BF_A_Pokyny pro žadatele a příjemce grantu_cz_čistopis (*.docx)

2014_11_17_BF_A_Priloha c. 1_Zadost o poskytnuti grantu_cz_čistopis (*.docx)

2014_11_17_BF_A_Priloha c. 2_Vzor RoPG_cz_čistopis (*.docx)

2014_11_17_BF_A_Priloha c. 3_Zadost o platbu_cz_čistopis (*.docx)

2. Výzva k předkládání žádostí o grant – Programová oblast č.17 „Podpora rozmanitosti v kultuře a umění v rámci evropského kulturního dědictví“

2. Výzva k předkládání žádostí o grant PO17 (*.pdf)

Pokyny a standardizované přílohy k žádosti (*.zip)

1. Výzva k předkládání žádostí o grant – Programová oblast č.17 „Podpora rozmanitosti v kultuře a umění v rámci evropského kulturního dědictví“

1. Výzva k předkládání žádostí o grant PO17 (*.pdf)

Pokyn pro žadatele o grant PO17 (*.pdf)

Standardizované přílohy:

1. Výzva k předkládání žádostí o grant – Programová oblast č.16 „Zachování a revitalizace kulturního dědictví“

1. Výzva k předkládání žádostí o grant PO16 (*.pdf)

Pokyn pro žadatele o grant PO16 (*.pdf)

Standardizované přílohy:

Příručka pro příjemce grantů z fondů EHP

Příručka pro příjemce grantů z fondů EHP (*.pdf)

Příručka pro příjemce grantů financovaných z fondů EHP – aktualizace č.1, platná od 23.1.2015 (*.pdf)

Příručka pro příjemce grantů financovaných z fondů EHP – aktualizace č.1, platná od 23.1.2015/ vyznačení změn (*.pdf)

Oprava údaje v Příručce pro příjemce grantů

Příručka pro příjemce grantů financovaných z fondů EHP – aktualizace č.2, platná od 24.9.2015 (*.pdf)

Příručka pro příjemce grantů financovaných z fondů EHP – aktualizace č.2, platná od 24.9.2015/ vyznačení změn (*.pdf)

Přílohy:

Kontaktní formulář fondů EHP

Kontaktní formulář fondů EHP (*.docx)

Kontaktní formulář fondů EHP (*.pdf)

Pokyn Národního kontaktního místa pro Výzvy

Pokyn NKM pro Výzvy – předkládání a hodnocení žádostí – udělení grantu

Pokyn Národního kontaktního místa pro Způsobilé výdaje

Pokyn NKM pro způsobilé výdaje

Pokyn Národního kontaktního místa k Veřejným zakázkám malého rozsahu

Pokyn NKM k Veřejným zakázkám malého rozsahu
Pokyn NKM k Veřejným zakázkám malého rozsahu – revize č.1 (27/2/2014)
Pokyn NKM k Veřejným zakázkám malého rozsahu – revize č.1 (27/2/2014) / vyznačení změn
Pokyn NKM k Veřejným zakázkám malého rozsahu – revize č.2 (30/1/2015)
Pokyn NKM k Veřejným zakázkám malého rozsahu – revize č.3 (15/1/2016)
Pokyn NKM k Veřejným zakázkám malého rozsahu – revize č.3 (15/1/2016) / vyznačení změn
Pokyn NKM k Veřejným zakázkám malého rozsahu – revize č.4 (12/1/2017)
Pokyn NKM k Veřejným zakázkám malého rozsahu – revize č.4 (12/1/2017) / vyznačení změn