Výsledky hodnocení

Výsledky 2. otevřené výzvy v rámci Programové oblasti č.17 „Současné umění“ – Program CZ06

7. května 2015 byly Zprostředkovatelem programu odsouhlaseny výsledky verifikace hodnotícího procesu druhé výzvy v programové oblasti č. 17 – Podpora rozmanitosti v kultuře a umění v Programové oblasti vyhlášené 23. října 2014.

Celkem bylo předloženo 48 žádostí o grant, přičemž i přes dodatečné navýšení alokace o cca 6,5 milionů korun na celkových 32 728 716 Kč bylo k verifikaci a následnému schválení doporučeno hodnotící komisí 14 žádostí o grant. Detailní výsledky druhé výzvy naleznete zde:

Seznam schválených projektů 2. výzva – PO17, Program CZ06 (*.pdf)

Všichni žadatelé budou o svém výsledku vyrozuměni písemně v průběhu tohoto/příštího týdne prostřednictvím datové schránky a IS CEDR.

V případě dotazů k výsledkům verifikace, kontaktujte manažerku programu Mgr. Suzanu Jovaševićovou (Suzana.Jovasevicova@mfcr.cz, 257 044 594).

 

Výsledky 1. otevřené výzvy v rámci Programové oblasti č.16 „Kulturní dědictví“ – Program CZ06

Dne 14. listopadu 2014 byly Zprostředkovatelem programu odsouhlaseny výsledky verifikace hodnotícího procesu první výzvy v programové oblasti č. 16 – Zachování a revitalizace kulturního dědictví vyhlášené 21. března 2014.

Zájem o grant v této výzvě významně předčil její alokaci. Celkem bylo předloženo 209 žádostí o grant, přičemž hodnotící komisí bylo k verifikaci doporučeno a následně schváleno Ministerstvem financí 26 žádostí. Detailní výsledky první výzvy naleznete v příloze.

Všichni žadatelé budou o svém výsledku vyrozuměni písemně v průběhu tohoto týdne prostřednictvím datové schránky a IS CEDR.

V případě dotazů k výsledkům verifikace, kontaktujte manažerku programu Mgr. Suzanu Jovaševićovou (Suzana.Jovasevicova@mfcr.cz, 257 044 594).

Seznam schválených projektů – 1. výzva PO16 (*.pdf)

 

Výsledky 1. otevřené výzvy v rámci Programové oblasti č.17 „Současné umění“ – Program CZ06

Dne 22. října 2014 byly Zprostředkovatelem programu odsouhlaseny výsledky verifikace hodnotícího procesu první výzvy v programové oblasti č. 17 – Podpora rozmanitosti v kultuře a umění v Programové oblasti vyhlášené 27. března 2014.

Celkem bylo předloženo 45 žádostí o grant, přičemž hodnotící komisí bylo k verifikaci doporučeno 16 žádostí. Detailní výsledky první výzvy naleznete v příloze.

Všichni žadatelé budou o svém výsledku vyrozuměni písemně v období od 27/10/2014 do 31/10/2014 prostřednictvím datové schránky a IS CEDR.

Upozorňujeme neúspěšné žadatele, že je možné žádost opětovně předložit v druhé výzvě v programové oblasti č. 17, která byla vyhlášena 23. října 2014. Více informací k předmětné výzvě naleznete například zde.

V případě dotazů k výsledkům verifikace, kontaktujte manažerku programu Mgr. Suzanu Jovaševićovou (Suzana.Jovasevicova@mfcr.cz, 257 044 594).

Seznam schválených projektů – 1. výzva PO17 (*.pdf)