Zvolte si oblast:

Aktuality

Informace k EHP a Norským fondům. Časové fáze, programy, postupy žádostí o grant a další související informace. Chronologicky řazená data.

ilustrace
Ilustrační obrázek - Podpora inkluze romské menšiny prostřednictvím Fondů EHP a Norska 2014 – 2021 v ČR a Rumunsku: výměna zkušeností zprostředkovatelů programů

Vydáno

Podpora inkluze romské menšiny prostřednictvím Fondů EHP a Norska 2014 – 2021 v ČR a Rumunsku: výměna zkušeností zprostředkovatelů programů

Ministerstvo financí v roli Zprostředkovatele programu „Lidská práva, inkluze Romů a domácí a genderově podmíněné násilí“ si vyměňovalo zkušenosti s Rumunským fondem pro sociální rozvoj o problematice inkluze Romů a posilování jejch postavení v rámci implementace Fondů EHP a Norska 2014 - 2021 v ČR a Rumunsku.

Vydáno

Vytvoření systému sběru kvantitativních dat pro vyhodnocování situace Romů v české společnosti

Dne 20. října 2022 proběhlo v Emauzském opatství v Praze představení výsledků výběrového šetření romské populace projektu Vytvoření systému sběru kvantitativních dat pro vyhodnocování situace Romů v české společnosti. Hlavním bodem programu této události realizované Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí, v. v. i. byla prezentace vybraných zjištění s důrazem na vyhodnocení indikátorů popisujících situaci romské populace v oblastech vzdělání, trhu práce, materiální deprivace apod. 

Vydáno

Pozvánka a informace o prvním Summitu ENN

Zúčastněte se prvního Summitu EuroNordic Network & Cooperative (ENN) a networkingové akce v Oslu, ať již jako individuální žadatel nebo networková skupina připravující rozsáhlé projekty v Evropě a severských zemích.

Vydáno

Platform for Singing: Koncert Kühnova smíšeného sboru

Dne 3. 5. 2023 se uskutečnil koncert Koncert Kühnova smíšeného sboru, a to v rámci projektu Platform for Singing. Kromě Kühnova smíšeného sboru vystoupil sbor Kosáčci, sbor ZŠ Modrá škola a další umělci. 

Vydáno

Systém společného vzdělávání v justici - sdílení zkušeností s norskými partnery

Na konci dubna 2023 se uskutečnila již čtvrtá zahraniční cesta v rámci bilaterární spolupráce v projektu Systém společného vzdělávání programu Spravedlnost. Cesta nazvaná Common International Workshop II v ČR navazovala na již realizovanou cestu do Norska s cílem porovnávání systémů v ČR a Norsku, především pak práci s odsouzenými, jejich zaměstnávání a porovnávání vzdělávacích systémů obou zemí.

Vydáno

Na lidskosti záleží aneb jak stavět mosty mezi zdravotníky a pacienty

Dne 17. 5. 2023 se uskutečnila již třetí odborná konference Pacientského hubu, který pod záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR nabízí pacientským organizacím pracovní zázemí, vzdělávací aktivity a vzájemné sdílení zkušeností. Letošní téma znělo: Spolupráce mezi pacienty a zdravotníky.

Vydáno

Centrum české dětské knihy

Centrum české dětské knihy (CČDK) podporuje uměleckou tvorbu dětí a dětské čtenářství. V rámci svých aktivit pořádá celou řadu workshopů, seminářů, výstav i akcí pro dospělé publikum. Podívejte se, na jaké workhopy s umělci se můžete v nejbližší době přihlásit.